Safari Park Dvůr Králové

Safari Park Dvůr Králové je jedna z nejznámějších zoologických zahrad v Česku. Najdete tu největší kolekci afrických zvířat v Evropě a jedinečné Africké a Lví safari. Dvorský safari park je světovou jedničkou v odchovu kriticky ohrožených zvířat a jejich navracení zpět do přírody. Do Afriky už dokázal převézt osm nosorožců. Zároveň je to jediné místo na světě, kde se podařilo rozmnožit severního bílého nosorožce v lidské péči.

V Africkém safari návštěvníci projíždějí mezi volně se pohybujícími zebrami, antilopami, ptáky a od roku 2017 i žirafami. Jako jediná zahrada ve střední Evropě nabízí safari park možnost projížděk ve Lvím safari mezi smečkou lvů. To vše je doplněné o africkou kulturu a umění, ať už jde o letní africký festival, výstavy, ochutnávku afrických jídel či třeba koncerty afrických kapel.

Celoročně jsou otevřeny vnitřní expozice a pavilony, jako například Ptačí svět, Vodní světy a Jedovatá Afrika, krytá expozice nosorožců, hrošíků, okapi, pavilon šelem a další. V roce 2018 byla v Neumannově vile, správní budově zahrady, otevřena unikátní expozice "Umění pod kůží", kde se návštěvník seznámí se stavbou těla obratlovců. Mimo jiné tam návštěvník zhlédne kostru Nabiré - posledního jedince bílého severního nosorožce, který žil a uhynul v Evropě. V roce 2019 se k otevření připravuje krytý pavilon žiraf. Součástí safari parku je galerie obrazů Zdeňka Buriana a přírodní amfiteátr. Příjemným zpestřením jsou také radovánky na několika obrovských hřištích nebo v lanovém parku pro děti i dospělé.


Hospitál Kuks

Hospitál v Kuksu byl založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem na počátku 18. století jako místo odpočinku vysloužilých vojáků, o které pečoval řád milosrdných bratří. Jde o významnou barokní památku, na jejímž vzhledu se podíleli umělci světového formátu: především architekt Giovanni Batista Alliprandi a sochař Matyáš Bernard Braun. Areál hospitálu Kuks je proslulý monumentálním kostelem Nejsvětější Trojice, cyklem nástěnných maleb Tance smrti, alegoriemi Ctností a Neřestí a jednou z nejstarších lékáren – U Granátového jablka. 


Přehrada Les Království

Několik kilometrů od Dvora Králové nad Labem, proti proudu řeky Labe, se nachází přehrada Les Království, jedna z nejkrásnějších přehrad v Čechách. Jako pohádka působí přehradní hráz, věže, dům hrázného, vodní plocha i okolní rozsáhlé lesní porosty.

Důvodem k postavení této přehrady byla velká voda v červenci roku 1897, která byla tenkrát brána jako voda stoletá. Přehrada se začala stavět v roce 1910 zároveň s přehradou na horním toku Labe u Špindlerova Mlýna. Tyto dvě přehrady měly zabránit škodám, které velká voda z roku 1897 způsobila na Královédvorsku a Jaroměřsku. Přehrada u Dvora Králové nad Labem však do začátku války v roce 1914 dostavěna nebyla, byla dokončena až v roce 1919 a o dva roky později zde byla vybudována elektrárna.

Účel přehrady je především ochranný, tj. zachycování velké vody. Dalším úkolem je výroba elektrické energie a do třetice je to zlepšování průtoku při nízkých stavech vody. Od roku 1964 je přehrada chráněna jako kulturní památka, roku 2010 byla vyhlášena za národní kulturní památku. 

Braunův Betlém

V Novém lese mezi Kuksem a Dvorem Králové nad Labem v letech 1723 a 1732 postupně vznikalo významné dílo středoevropského barokního sochařství, pro které se podle ústředního motivu Narození Páně vžil název Betlém. Zakladatelem a mecenášem této galerie v přírodě byl hrabě František Antonín Špork. Plastiky v ní vytvořil Matyáš Bernard Braun se svými pomocníky, mezi nimiž byli i významní čeští sochaři. Díla jsou vytesána do skal, a to jim zajišťuje mimořádné postavení v evropském sochařském umění 18. století. Z původního areálu, vlivem nejrůznějších okolností, zůstalo jen torzo. I tak zde návštěvníci mohou obdivovat např. reliéf Narození Páně a Příchod Tří králů, sousoší u Studny Jákobovy, mohutnou sochu poustevníka Juana Garina před jeskyní, sochu poustevníka Onufria, silně poškozenou sochu sv. Jana Křtitele, sochu sv. Maří Magdaleny či reliéf Vidění sv. Huberta.


Žireč

Žireč je součástí města Dvůr Králové nad Labem. Na místě nynějšího zámku stávala renesanční tvrz z roku 1581. V polovině 17. století byla předána jezuitům, kteří zde začali budovat svou rezidenci. Současně s tím byla ves povýšena na město. Jezuitské městečko bylo doplněno řadou plastik, z nichž některé jsou dílem Braunova spolupracovníka, místního rodáka, Jiřího Pacáka.

V historicky zajímavé obci můžete navštívit areál Domova sv. Josefa s přilehlým parkem. Areál Domova sv. Josefa se skládá z několika částí: ze samotného Domova sv. Josefa, Bylinkové zahrady Josefa Kamela, parku, kostelu sv. Anny a sociálního podniku u sv. Anny.

K pravidelným akcím, které se pořádají každý rok v zámeckém parku a okolí patří: Svatoanenské zahradní slavnosti a výstava drobného zvířectva. Svatoanenské zahradní slavnosti se konají v sobotu před nebo po svátku sv. Anny v červenci, výstava drobného zvířectva, kterou pořádá ZO ČSCH Žireč, pak koncem srpna.